Poslovni plan sadržaj

Da bi ste kreirali poslovni plan on mora da ima svoj sadržaj, u daljem tekstu ćemo vam objasniti kako bi taj sadržaj trebao da izgleda i šta sve da sadrži po redosljedu. Budete li se držali ovog sadržaja pri pisanju vašeg poslovnog plana, pri tome da ne izostavljate ništa od navedenih elemenata, trebalo bi da napišete jedan uspiješan poslovan plan koji će biti sposoban da se realizuje u uspiješnu poslovnu ideju.

 

1. PODACI O PODUZETNIKU

2. POLAZIŠTE

 • Kako je nastala Vaša poslovna ideja
 • Koja je vizija vašeg poslovanja

3. PREDMET POSLOVANJA

 • Opis stanja Vašeg postojećeg poslovanja
 • Opis načina na koji ćete poslovati, djelatnosti kojom ćete se baviti

4. MJESTO/LOKACIJA

 • Opis postojeće lokacije
 • Opis lokacije vezane za projekat
 • Opis kako ćete zaštiti okolinu i kako ćete uticati na istu

5. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA

 • Struktura ulaganja u tehničke elemente
 • Broj i struktura osoba koje su već zaposlene
 • Broj i struktura osoba koje planirate da zaposlite i koliko često planirate da zapošljavate nove radnike

6. OPRAVDANOST TRŽIŠTA

 • Nabavno tržište
 • Prodajno tržište
 • Procjenjivanje ostvarenja prihoda – tržišta

7.  PODUHVATI I ELEMENTI FINANSIRANJA

 • Koje su Vam investicije za osnovna sredstva
 • Koje su Vam investicije za obrtna sredstva
 • Koji su Vam to troškovi poslovanja
 • Proračuni amortizacije
 • Izvori finansiranja
 • Projekcije računa dobitaka i gubitaka
 • Pokazatelj učinkovitosti i finansijski tok

8. ZAKLJUČNA OCIJENA PROJEKTA


Posjetite Kutak za djecu, sajt namijenjem djeci i roditeljima